UPPER GARW VALLEY ACTION PLAN CONSULATION – HAVE YOUR SAY

Upper Garw Valley Action Plan Consultation.  If you live, work or are a
visitor to Blaengarw or Pontycymer, have your say on a what should be
included in a 5 year Environmental Action Plan to make the most of the
area’s natural, cultural and recreational assets.  Complete the online
survey on Survey Monkey <https://www.surveymonkey.co.uk/r/L76G265>  or
contact us directly at c.evansconsultancy@gmail.com
<mailto:c.evansconsultancy@gmail.com>  to take part in on online workshop at
6pm, 26th April, 2021.

Ymgynghoriad Cynllun Gweithredu Cwm Garw Uchaf.  Os ydych chi’n byw,
gweithio neu’n ymweld â Blaengarw neu Bontycymer, dyma’ch cyfle i ddweud
eich dweud ar beth ddylai gael ei gynnwys mewn Cynllun Gweithredu
Amgylcheddol 5-mlynedd i wneud y mwyaf o asedau naturiol, diwylliannol a
hamdden yr ardal.  Cwblhewch yr arolwg ar-lein ar Survey Monkey
<https://www.surveymonkey.co.uk/r/YTSCZNQ>  neu cysylltwch â ni’n
uniongyrchol yn  <mailto:c.evansconsultancy@gmail.com>
c.evansconsultancy@gmail.com i gymryd rhan mewn gweithdy ar-lein am 6pm, 26
Ebrill, 2021.